สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ

รับขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ!!! รับขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณทุขชนิดทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญ รับปรึกษาปัญหาการขอทะเบียนยาสมุนไพร รับทำตัวอย่างยา......

อ่านต่อ

ทะเบียนยาแผนโบราณ

การขึ้นทะเบียนตำ รับยาแผนโบราณ ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนตำ รับยาแผนโบราณได้จะต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิต หรือเป็นผู้รับอนุญาต นำ เข้าฯ ยาแผนโบราณเสียก่อน......

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ระเบียบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ผู้ใดมีความประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ให้ยื่นคำขอพ......

อ่านต่อ

อาหาร

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ มาตรา 31 ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ผู้ใดจะผลิต หรือ นำเข้า ซึ่ง......

อ่านต่อ

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หน้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการจดทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ยื่นคำขอจ......

อ่านต่อ

เอกสารคำขอ อ.ย.

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (ขอเครื่องหมาย อย.) “อาหาร” ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง “วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนำเข......

อ่านต่อ

ใบอนุญาตโรงงาน

รับปรึกษาการขอใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณทั่วประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณ์และมีผลงาน ท่านจะได้รับความรู้และขั้นตอนการขอจัดตั้งโรงงานผลิตยาแผนโบรา......

อ่านต่อ

ขึ้นทะเบียนตำรับยา

รับปรึกษาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ ยาแผนโบราณธรรมดาเลขทะเบียนยา G ยาสามัญประจำบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ สะดวกรวดเร็วเอกสารอ้างอิงพร้อมทุกแบบ รับส......

อ่านต่อ

ใบอนุญาตคลีนิกแพทย์แผนไทย

รับปรึกษาการจัดตั้งคลีนิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ รับดำเนินการทุกขั้นตอน จัดหาหมอแผนไทยประจำคลีนิก เทคนิกการจัดเตรียมพื้นที่ เทคนิกการจัดเตรียมอุปกรณ......

อ่านต่อ
view